Политика за поверителност

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за поверителност, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Петстрой ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: petstroy.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

Чл. 2. Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни. Ако натиснете бутона "Приемам", ще дадете съгласието си с нас и на всички трети страни, описани в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Ако маркирате „Приемам” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация относно Доставчика:

1. Наименование: Петстрой ЕООД, ЕИК 115839144

2. Седалище и адрес на управление: Пловдив 4003, ул. "Георги Бенев" № 15, тел.: 0888437828

3. Данни за кореспонденция: Пловдив 4003, ул. "Георги Бенев" № 15, тел.: 0888437828, електронна поща: petstroy@abv.bg

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 4. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 5. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна тук: https://petstroy.com/политика-на-бисквитките/, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

4. Изтриване на данни (GDPR)

Чл. 6. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към petstroy@abv.bg ; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата.